Информационен бюлетин

Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково

гр. Хасково 6300   бул. “България” 85

тел.   038 / 640-227   факс: 038 / 640-223

URL:   www.firehaskovo.eu

e-mail:   firehaskovo@firehaskovo.eu

Поздравителен адрес - 5 Юли

Поздравителен адрес - 15 Юли

Поздравителен адрес - 20 Юли

От Министър председателя

От сдружението на доброволците

От Директора на ГДПБЗН - МВР - София

От Директора на РДПБЗН - Хасково

От Областния управител на Хасково

От Кмета на Харманли

Поздравителни адреси - 14 Септември

Поздравителен адрес - Коледа

Новини
Информационен бюлетин
Връзка с нас
Нормативни документи
Исторически данни
Мултимедия