Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково

Структура:
https://bit.ly/3jXwqrW


Районни служби:
https://bit.ly/3mXhcVH


Административно обслужване и приемни дни:
https://bit.ly/3jX0zaU


Банкови сметки и начини на плащане:
https://bit.ly/3k18dkn


Исторически данни и състезания - младежки и за служители:
https://bit.ly/3l2yC2E