РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОБЛАСТ ХАСКОВО

град Хасково, пощенски код 6300
булевард „България” 85

Телефон: 038/6-40-227

Факс: 038/6-40-223

e-mail: fire-haskovo@mvr.bg

Приемно време: всеки работен вторник
от 09:00 ч. до 11:00 ч.

===============================================

Структура:
https://bit.ly/3jXwqrW


Районни служби:
https://bit.ly/3mXhcVH


Административно обслужване и приемни дни:
https://bit.ly/3jX0zaU


Банкови сметки и начини на плащане:
https://bit.ly/3k18dkn


Исторически данни и състезания - младежки и за служители:
https://bit.ly/3l2yC2E