Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково

гр. Хасково 6300   бул. “България” 85

тел.   038 / 640-227   факс: 038 / 640-223

URL:   www.firehaskovo.eu   www.fire-haskovo.eu

e-mail:   fire-haskovo@mvr.bg   firehaskovo@firehaskovo.eu

Новини

 

   На 30.01.2017 г. ( понеделник ) от 11.00 часа в тържествената обстановка на зала "Концертна" в Централен военен клуб - София бяха връчени за 22 пореден път годишните награди "Пожарникар на годината". Изминалата 2016 г. отново бе динамична и безжалостна към пожарникарите и спасителите, карайки ги за пореден път да отстояват с чест и достойнство професията. Заслужените награди са и знак за отличната работа в екип на служителите от ГДПБЗН.

   Победители в раздел Пожарогасителна и спасителна дейност” са гл. инспектор Димитър Колев от РДПБЗН - Хасково, гл. инспектор Станко Лазов от РДПБЗН - Велико Търново, мл. инспектор Кольо Кацаров от РДПБЗН - Пловдив и мл. инспектор Иван Гаврилов от РСПБЗН - Ботевград.

   Главен инспектор Димитър Колев участва активно при потушаването на големите горски пожари през месеците Август и Септември 2016 г. Той е част от екипите, които овладяха огнените стихии край селата Българска поляна, Радовец, Остър камък, Дрипчево, Иваново и Елена. При тези пожари огънят унищожи близо 100000 дка. гори, пасища, лесонепригодни площи, градини и лозя.

 

***

 

   ОСНОВНИ ПОЖАРОПРЕДПАЗНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ОТПЛЕНИЕ НА ДОМА И РАБОТНОТО МЯСТО

 

   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

-         Не използвайте отоплителните уреди в близост до горими (мебели, завивки, дрехи, аерозолни опаковки) и леснозапалителни материали - безопасното разстояние е поне 80 см.

-         Не оставяйте без наблюдение работещите отоплителни уреди и съоръжения.

-         Напускайки жилището или офиса, още веднъж се убедете, че сте изключили уредите от електрическата мрежа.

-         Пазете децата от печките, уредите и съоръженията. Тяхната невинна игра може да има непоправими последствия. Учете ги на лична безопасност.

-         Често напомняйте най-важните правила на възрастните роднини, близки и съседи. Безопасното отопление на възрастния съсед до Вас, касае и Вашата безопасност. Обърнете им загрижено внимание.

 

   АКО ПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

- Задължително проверете изправността на ел. инсталация, както и нейната техническа възможност за натоварване с допълнителни отоплителни уреди. Не допускайте натоварване по-голямо от оразмерената електрическа защита на токовите линии.

- Опасно е подсилване на ел.предпазители в таблото на дома или офиса. Използвайте само оригинални електрически предпазители.

- Включвайте ел. отоплителни уреди към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците в контакти тип “ШУКО”. Най-безопасно е електрическото захранване да се осъществява директно от контакта, без разклонител.

- Шнурове и разклонителите трябва да са поставени на безопасно място в стаята. В никакъв случай да не са разположени на местата, където най-често се преминава. Има опасност от спъване в тях и от нарушаване на целостта им. Това е особено важно да се прецени в помещения, в които пребивават възрастни хора и малки деца.

- Електрическите отоплителни уреди, шнуровете и контактните съединения (щекери, щепсели и контакти) трябва да бъдат технически изправни. Огледайте ги внимателно, да нямат механични повреди (оголени проводници, разхлабени връзки. Изправни трябва да са и закрепващите механични части на радиатора и печката (крака, колелца и др.), т.е уредът да е поставен стабилно на пода.

- Монтирането на ел. акумулираща печка непременно трябва да се извърши от специалист. Тази печка е необходимо да бъде захранена на отделен токов кръг, защитен непременно с автоматичен предпазител и при сечение на захранващия проводник най-малко 4 кв.мм.

- Не използвайте уреди “ментета” – това са самоделни, нестандартни и много опасни ел.отоплителни и нагревателни уреди. Макар и по-евтини, те могат да ни струват скъпо.

- Под уредите с открити реотани и под акумулиращите печки е необходимо да се поставят негорими изолационни подложки за отделяне от горимите подови покрития. Тези негорими изолационни подложки е необходима да излизат напред, пред реотаните най-малко на 30 см.

- Повечето фирми-производители обявяват разстояние по-малко от 80 см. около ел. отоплителен уред за пожароопасно. Печката трябва да поставите на безопасно разстояние от горимите мебели, както и от текстилни материали (китеници, одеала, завеси и др.).

- Опасно е сушенето на дрехи върху отоплителните уреди или в непосредствена близост до тях.

- Никога не оставяйте включени в електрическата мрежа отоплителни и нагревателни уреди без наблюдение.

- Не оставяйте деца и безпомощни възрастни хора сами без контрол при включените уреди. Светещите реотани са интересни, но много опасни за децата. Трудно подвижните възрастни и болни хора често се спъват и залитат. В столичната пожарна има регистрирани такива случаи – възрастни граждани, паднали върху печката и заплатили с живота си.

- Когато искате да изключите печката, не разчитайте само на степенния превключвател, монтиран на самия ел.уред. Непременно изтеглете и щепсела от контакта, но внимателно - без да дърпате шнура.

- Напускайки дома или офиса, още веднъж се убедете, че сте изключили уредите от ел.мрежа.

 

   АКО ПЕЧКАТА Е С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА, БРИКЕТИ, ВЪГЛИЩА)

- Под отоплителната печка поставете негорима подложка, с размери по-големи от печката - най-малко 10 см. от трите страни на печката и поне 30 см. от към лицевата страна на печката. Добре е тази подложка да има прагче.

- Укрепете стабилно димоотводните тръби (кюнците).

- Обезопасете комините по цялата височина на сградата – зазидайте отворите и замажете фугите към други помещения и особено в таванските помещения.

- Почистете комините от налепи и сажди, сега още в началото на отоплителния сезон.

- Отворите за почистване на комина трябва да бъдат на безопасно разстояние от горими конструкции и да са плътно затворени с метални вратички.

- Не закрепвайте на стената зад печката горими материали и тъкани - хартия, балатум, килимчета и др.подобни.

- Опасно е да се разпалват тези печки с леснозапалителни течности (бензин, нафта и др.). Рисковано е печките да се зареждат с дърва от вечерта за следващия ден.

- Важно е къде ще изхвърляте сгурията – там, където я изхвърляте, не трябва да има горими отпадъци.

- Спазвайте разстояние поне 80 см. до горими мебели, постелки, дрехи и други подобни материали. Опасно е сушенето на дрехи до печката.

- Зиданите печки и камините се монтират на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа, с височина поне 25 см. от горимия под до огнището.

-Около печките не складирайте дърва, въглища и лесно запалителни течности. Много опасна е седящата в близост домакинска бутилка с газ пропан-бутан.

- Дървата за огрев е по-безопасно да се съхраняват в специално пригодени за целта затворени помещения, ако се съхраняват на открито, да е до плътни негорими стени на къщата или в пристроени навеси с негоримо покритие.

- Не съхранявайте дърва и други горими материали в общите части на сградите.

- Въглищата се складират най-много до 2 метра височина, в противен случай има опасност от самозапалване.

- Опасно е оставането на малки деца без контрол покрай печката. За тях горящите въгленчета и игривите пламъци на огъня са привлекателна игра, но много често, с непредвидими и тежки последици. Децата нямат представа за грозящата ги опасност.

 

   АКО СТЕ ПРЕДПОЧЕЛИ ОТОПЛЕНИЕТО С НАФТА:

- Внимателно трябва да се следи изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура,  термозащитата и автоматиката на печката. 

- Опасно е използването на нафтови печки с прогаряния  (дупки) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.

- В никакъв случай не зареждайте с гориво все още неизстиналата нафтова печка.

- Веднага почистете (още преди да запалите печката) нафтата, разлята около резервоара и извън печката, при зареждането на печката с гориво.

- При запалване на печката, не е необходимо изтичане на много гориво в горивната й камера - достатъчно е само леко навлажняване на дъното.

- Негоримата подложка под нафтовата печка трябва да има праг (вертикален ръб) по краищата си, с височина поне 3см.

- Не съхранявайте течно гориво (нафта и други лесно запалителни течности) в жилищните помещения, както и в общите части на жилищните сгради.

-  Внимание се изисква и при инсталациите за местно отопление на сградите! КОТЛИТЕ СА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ и спазването на нормативните изисквания при тяхното устройване, поддръжка и експлоатация е от изключително значение – обърнете се към специалисти!

- Голяма опасност за експлозия и пожар представляват САМОДЕЛНИТЕ КОТЛИ за общо отопление, монтирани в мазета, стълбища и където и да е в къщите.

- Изключително опасни са нестандартните и отпадъчни нефтопродукти, както и други леснозапалими и горими течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация на котлите. 

- Рисковано е сушенето на предмети, материали и дрехи върху тръбопроводите, конструкцията и оборудването на котлите, както и извършване на дейности, несвързани с обслужването на инсталацията в котелното помещение.

- Специални изисквания за безопасна работа има и към помещенията, в които се монтират котлите, непременно се съветвайте със специалисти.

 

   ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ, АКО СЕ ОТОПЛЯВАТЕ С ГАЗОВО  ГОРИВО

- Горимите газове - газ пропан-бутан и природен газ (преобладаващ метан), са взривоопасни при неправилна и невнимателна употреба.

- В никакъв случай не зареждайте бутилките с газ пропан-бутан от газколонките на автомобилните газостанции. Там, на газколонките няма необходимите тегловни устройства и е възможно превишаване на запълването. В последствие при загряване, обемът на газта се увеличава и се създават взривоопасни условия. Зареждането на бутилките се извършва само на определени и обезопасени специални технически пунктове.

- При изтичане на горимите газове от уредите и газопроводите в затвореното помещение е възможно създаване на  взривоопасна концентрация. Локален взрив може да се предизвика и на открито.

-  Необходимо е да се знае, че пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха. Това означава, че дори и при отворен прозорец, в ниските части на помещението е възможно създаване на взривоопасен обем.

-  При съмнение за изтичане на пропан-бутан (специфична миризма на чесън), веднага силно вентилирайте помещението и в никакъв случай не предприемайте искрообразуващи действия (включване/изключване на осветление или пушене).

- Необходимо е да знаем, че природният газ (за разлика от пропан-бутана) е по-лек от въздуха и при изтичане се издига в горните части на помещението.

- ЖИЗНЕНОВАЖНО е дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди, инсталации и съоръжения се извършват само от специалисти.

- Стандартното изпълнение на уредите и съоръженията е особено важно - в никакъв случай не използвайте газови устройства и бутилки със съмнителен произход.

- Техническата изправност на автоматиката е основно правило за нормалната работа на газовите уреди.

- Отопляваните с газови печки помещения е задължително  да имат постоянна естествена вентилация.

- Нарушаването херметичността на газопроводите  и изтичането на горим газ в околното пространство е изключително опасно. Проверката за изтичане на газ в никакъв случай не се извършва чрез поднасяне към съмнителното място на открит огън.

 - Всички дейности, свързани с газовите бутилки, както и тяхната подмяна е необходимо да се извършват при затворени вентили и при отсъствие на открит огън и на всякаква възможност за образуване на искри в помещението.

- Изключително опасно и забранено е да се съхраняват газови бутилки с пропан-бутан в бани и спални, в помещения под кота “нула” (мазета и шахти), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

 

***

 

   На 28.10.2016 г. (петък), Министърът на земеделието Десислава Танева награди Областният управител на Хасковска област Станислав Дечев, пожарникари и горски служители заради техния положителен принос в борбата с огъня през лятото. Церемонията по награждаването се състоя в хасковския театър “Иван Димов” и се проведе по повод закриването на пожароопасния сезон за 2016 г. Преди награждаването бе отчетено, че през лятото в страната са изгасени 527 горски пожара, от които само в Хасковска област - 56 са с унищожени 33000 дка. Специалистите обърнаха специално внимание на превенцията и участието на 2000 доброволци в гасенето в цялата страна. Златни, сребърни значки и плакети получиха Директора на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - Хасково комисар Николай Вълчев, Началника на група “Оперативен център” в същата дирекция главен инспектор Пламен Петков, началници на районни служби, пожарникари и горски служители от Хасковска област и страната. Наградените бяха близо 200, като те получиха и премии от 350 до 600 лв. Сред официалните лица бяха още зам.-министърът на земеделието доц. д-р Георги Костов, Директорът на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Николай Николов, кмета на Хасково Добри Беливанов и гости от Турция.

 

***

 

   На 07.10.2016 г. (петък), чрез началниците на Районните служби Пожарна безопасност и защита на населението” - Харманли и Свиленград: гл. инспектор Слави Спасов и гл. инспектор Ивелин Тонев, с колективни парични награди от по 600 лв. Министъра на вътрешните работи - Румяна Бъчварова отличи огнеборците от горецитираните структурни звена във връзка с потушаването на огромните пожари през лятото, за безукорното изпълнение на служебните си задължения и заради самоотвержената им работа. Заповедта бе прочетена от старши комисар Красимир Шотаров - Директор на Дирекция Оперативни дейности” към Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” в присъствието на Областния управител на Хасковска област - Станислав Дечев, заместник-областния управител - Валентин Ангелов, секретаря на Община Харманли - Цонка Малева и Директора на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - Хасково - комисар Николай Вълчев, на който със Заповед № 8121к-3545 от 12.09.2016 г. на Министъра на вътрешните работи - Румяна Бъчварова и на основание чл. 192, ал. 3 от Закона за МВР бе връчено “Почетно отличие за доблест и заслуга II-ра степен” за особени заслуги, проявена смелост, доблест и виосок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения и по повод професионалния празник на служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - 14-ти Септември. Областният управител на Хасково Станислав Дечев връчи грамоти за изключителен професионализъм и безрезервна работа при овладяване и потушаване на пожарите в Област Хасково през лятото на огнеборците от Районните служби Пожарна безопасност и защита на населението” - Харманли и Свиленград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ***

   За безукорно поведение, проявена инициативност, постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения и по повод професионалния празник на служителите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - 14 Септември, на основание чл. 191 и чл. 192, ал.1 , т. 5 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба 8121з-347 от 25.07.2014 г. за условията и реда за награждаване на служителите на Министерството на вътрешните работи, Министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова награждава с “Почетен знак на МВР - II степен” главен инспектор Димитър Георгиев Колев - началник на сектор “Пожарогасителна и спасителна дейност” към Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Хасково.

   За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на служителите на ГДПБЗН - 14 Септември, със Заповед 1257з-856 от 13.09.2016 г. Директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Хасково награждава с "Писмена похвала" на основание чл. 192, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба 8121з-347 от 25.07.2014 г. за условията и реда за награждаване на служители от МВР следните инспектори от група "Оперативен център" към сектор "Пожарогасителна и спасиелна дейност" на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Хасково: Петко Ангелов Илиев, Николай Милушев Милушев, Живко Минков Атанасов, Йордан Димитров Йорданов и Иван Тошков Мирчонов.

   За съществен принос при изпълнение на конкретна професионална задача и по повод професионалния празник на служителите от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” – 14 септември към Министерството на вътрешните работи, със Заповед 1983к - 1353 от 10.09.2016 г. Директора на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР награждава с "Писмена похвала" на основание чл. 191 и чл. 192, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба 8121з-347 от 25.07.2014 г. за условията и реда за награждаване на служители от МВР следните служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Хасково: Старши инспектор Пламен Тенев Петков – началник на група Оперативен център” към сектор Пожарогасителна и спасителна дейност”, Инспектор Веселин Йосифов Бекяров – инспектор V степен в група Пожарогасителна и спасителна дейност” на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Хасково, Младши експерт Ангел Иванов Ангелов – командир на екип в група Пожарогасителна и спасителна дейност” на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Хасково, Младши експерт Мехмед Фейзов Бабаитов – командир на екип в група Пожарогасителна и спасителна дейност” на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Хасково, Младши инспектор Стоян Руменов Бозуков – водач на специален автомобил І степен в група Пожарогасителна и спасителна дейност” на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Хасково, Младши инспектор Реджеб Нешад Мехмед – водач на специален автомобил, той и пожарникар І степен (водач на подемно-транспортни машини) в група Пожарогасителна и спасителна дейност” на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Хасково, Младши инспектор Асен Митков Сапунджиев – старши пожарникар в група Пожарогасителна и спасителна дейност” на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Хасково, Младши инспектор Стамо Ангелов Стамов – младши инспектор в Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Тополовград, Младши експерт Владимир Димчев Шеков – командир на екип в Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Тополовград, Младши инспектор Димитър Петков Рудев – старши пожарникар в Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Тополовград, Младши инспектор Жеко Петров Жеков – водач на специален автомобил І степен в Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” – Тополовград и Младши инспектор Росен Димитров Петков – водач на специален автомобил І степен в Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” - Тополовград.

 

                                                                        ***

 

   Със Заповед № 1983к-1017/30.06.2016 г., Министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, на основание чл. 191 и чл. 192, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № 8121з-347/25.07.2014 г. за условията и реда за награждаване на служители на МВР, награждава с писмена похвала“ за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения и по случай професионалния празник на МВР - 5 Юли: старши инспектор Пламен Тенев Петков - началник на група Оперативен център“ в сектор Пожарогасителна и спасителна дейност“ при РДПБЗН - Хасково и главен инспектор Румен Стоянов Райчев - временно преназначен на длъжност началник на РПБЗН - Ивайловград.

Новини
Информационен бюлетин
Връзка с нас
Нормативни документи
Исторически данни
Мултимедия